1С:Бухгалтерия
Дастурни ишга тушириш
0315
Илк қадамлар Дастурда иш бошлаганда янги «такси» интерфейси билан танишасиз. Бу интерфейс замонавий дизайн талабларига жавоб бериб, дастурда