Бухгалтерия
0300 Молиявий ижара шартномаси бўйича олинган асосий воситаларни ҳисобга олувчи счётлар
096
0300 «Молиявий ижара шартномаси бўйича олинган асосий воситаларни ҳисобга олувчи счётлар » счети Корхона молиявий ижара шартномаси бўйича олган
Бухгалтерия
0200 Асосий воситаларнинг эскиришини ҳисобга олувчи счетлар
0103
0200 «Асосий воситаларнинг эскиришини ҳисобга олувчи счетлар» счети Корхонанинг мулки ҳисобланган ёки молиявий ижара шартномаси бўйича олинган
Бухгалтерия
0100 Асосий воситалар счети
091
0100 «Асосий воситалар» счети Мулкчилик ҳуқуқи корхонага тегишли бўлган асосий воситаларнинг мавжудлиги ва ҳаракати, фойдаланилаётган, консервация
Бухгалтерия
Электрон тижоратни амалга ошириш ҚОИДАЛАРИ I. Умумий қоидалар
0102
ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ВАЗИРЛАР МАҲКАМАСИНИНГ ҚАРОРИ ЭЛЕКТРОН ТИЖОРАТДА БИТИМЛАРНИ АМАЛГА ОШИРИШ ТАРТИБИНИ ЯНАДА ТАКОМИЛЛАШТИРИШ ЧОРА-ТАДБИРЛАРИ ТЎҒРИСИДА
Бухгалтерия
Бухгалтерия ҳисобининг асосий вазифалари
0252
Бухгалтерия ҳисоби вазифалари Турили ҳил корхоналарда молиявий хўжалик фаолиятини юритиш маълум бир тартибни талаб қилади. Корхона активларининг ҳисоби
Бухгалтерия
Нақд ва нақдсиз пул маблағлари ҳисоби. 5010, 5110 счетлар
0224
Ушбу мақолада биз корхонада касса операциялари (нақд пул) ва нақд пулсиз маблағларнинг ҳисоби қандай олиб борилишини кўриб чиқамиз. 5010 кассадаги пул
Бухгалтерия
Меҳнатга ҳақ тўлаш ҳисоби
0254
Ҳар ойда бухгалтерия бўлими ходимларга иш ҳақини ҳисоб-китоб қилиш, ҳисоблаш ва тўлашни амалга оширади. Меҳнатга ҳақ тўлаш ҳисоби босқичлари Иш хақи ҳисобини
Бухгалтерия
Ҳисобварақлар режаси
0203
Бухгалтерия ҳисобининг миллий Стандарти (21-сонли БҲМС) “Хўжалик юритувчи субъектлар Молиявий-хўжалик  фаолиятининг Бухгалтерия ҳисоби счётлар Режаси ва
1С:Бухгалтерия
Устав капиталини шакллантириш
0383
Устав фонди Устав капиталини шакллантириш учун дебет 4610 «Устав капиталига таъсисчиларнинг улушлари бўйича қарзи» ва кредит 8330 «
1С:Бухгалтерия
Ҳисоб параметрини созлаш
0377
Дастур илк ўрнатилганда стандарт ҳисоб параметрларини созлаб қўйган бўлади. Фойдаланувчи мавжуд созламалар қониқтирмаган тақдирда ўзгартириш киритиши мумкин.